บริษัท ไทยยาง อินเตอร์ โอโต้ เทรด จำกัด เป็นบริษัท ตัวแทนจำหน่าย ประเภทสินค้า อะไหล่รถยนต์ และอะไหล่มอเตอร์ไซค์ ที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากล บริษัทไทยยาง อินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านอะไหล่ มายาวนานกว่า 50 ปี จัดจำหน่ายสินค้า ในธุรกิจอะไหล่รถยนต์ และอะไหล่มอเตอร์ไซค์ รวมถึงสินค้า เกษตร อุตสาหกรรมหลายประเภท สินค้าทุกประเภทจัดอยู่ในสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดมาเป็นระยะเวลายาวนาน สินค้า คุณภาพ การบริการที่ประทับใจ เป็นหลักสำคัญในการทำธุรกิจของเรา เป้าหมาย บริษัทจะมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณค่าทางด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ ประเภทอะไหล่รถยนต์ และอะไหล่มอเตอร์ไซค์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของทั้งบริษัท และลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายทางการตลาดให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น
สโลแกน เราคือผู้นำด้านคุณภาพ เชี่ยวชาญอะไหล่ ใส่ใจบริการ

Back to Top
กำลังโหลด...
Please wait...