เมื่อใดควรเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง (สายพานราวลิ้น)
• เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง เมื่อครบระยะการเปลี่ยนตามคู่มือการซ่อมของรถยนต์รุ่นนั้นๆ กำหนดไว้
• เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง เมื่อครบระยะการเปลี่ยนตามสเปคของ ยี่ห้อสายพานนั้นๆ กำหนดไว้
• เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง เมื่อพบว่า สายพานไทม์มิ่ง อยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น มีรอยแตกร้าว, มีรอยฉีกขาด, ถูกน้ำมัน หรือถูกสารเคมีใดๆ ที่จะมีผลต่ออายุการใช้งานได้ ฯลฯหน้าที่ของสายพานไทม์มิ่ง
       สายพานไทม์มิ่ง หรือสายพานราวลิ้น มีหน้าที่ควบคุมการหมุนของ เพลาราวลิ้น กับเพลาข้อเหวี่ยง ให้เพลาหมุนไปพร้อมกัน และตำแหน่งตรงกันตลอด ซึ่งไม่ว่าจะหมุนเครื่องยนต์ไปกี่รอบก็ตาม ตำแหน่งมาร์คของเพลาราวลิ้น และมาร์คของเพลาข้อเหวี่ยง ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอ สำหรับเครื่องยนต์บางรุ่น สายพานไทม์มิ่งจะควบคุมการหมุนของปั๊มน้ำระบบหล่อเย็น ด้วย และจะมีลูกรอกดันสายพานไทม์มิ่งเป็นตัวปรับตั้งความตึงของสานพานไทม์มิ่งให้อยู่ในระยะความตึงที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการกระโดดของสายพานฯ กับเฟืองเพลาราวลิ้น และเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง ขณะเครื่องยนต์ทำงานในรอบสูง
         โดยรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีระยะการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งอยู่ที่ 100,000 กม. และทุกระยะการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง จะต้องเปลี่ยนลูกรอกสานพานไทม์มิ่งไปพร้อมกันด้วย

การเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง (สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า)
1. ใช้แม่แรงตะเข้ยกรถยนต์ให้ล้อหน้าให้ลอยขึ้นจากพื้นในระดับความสูงที่สามารถปฎิบัติงานได้ และใช้ขาตั้งยกรถ 3 ขารองค้ำใต้ท้องรถไว้ ถอดล้อหน้าด้านของหน้าเครื่องยนต์ออก
2. ถอดสานพานหน้าเครื่องทุกเส้นออก
3. หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อให้ “มาร์ค” ที่มู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงตรงกับตำแหน่ง ศูนย์ตายบน (TDC = Top Dead Center)
4. ถอดสกรูยึดมู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก (โดยใช้บ๊อกซ์ลมยิงออก)
*ก่อนจะถอดมู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก ให้แน่ใจว่า มาร์คที่มู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงยังตรงกับตำแหน่ง ศูนย์ตายบน อยู่
5. ถอดมู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก
6. ถอดฝาครอบด้านหน้าสานพานไทม์มิ่งออก
7. ตรวจสอบมาร์คที่เฟืองเพลาราวลิ้นว่า ตรงกับตำแหน่ง ศูนย์ตายบน (TDC = Top Dead Center) เช่นกัน
8. ถอดลูกรอกสานพานไทม์มิ่ง และสายพานไทม์มิ่งออก
9. ติดตั้งสานพานไทม์มิ่งใหม่ และลูกรอกสานพานไทม์มิ่ง โดยปรับระยะความตึงของสานพานไทม์มิ่งให้ถูกต้องตามสเปคของเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ และล็อคน็อตยึดลูกรอกฯ ให้แน่น
10. หมุนเครื่องยนต์ 2-3 รอบ โดยการใส่มู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยง และสกรูยึดกลับเข้าที่ (ขันล็อคแน่นเบาๆ) ใช้ด้ามขันกรอกแกร๊ก และลูกบ๊อกซ์ ขันหมุนเครื่องยนต์ เพื่อตรวจสอบมาร์คตำแหน่ง ศูนย์ตายบน อีกครั้งว่าตรงหรือไม่
11. ถอดมู่เลย์ออก ประกอบฝาครอบสานพานไทม์มิ่ง และมู่เลย์เพลาข้อเหวี่ยงกลับเข้าที่ ขันแน่นสกรูยึดมู่เลย์ฯ
12. ประกอบสานพานหน้าเครื่องกลับเข้าที่
*ตรวจสอบสานพานหน้าเครื่อง อยู่ในสภาพปกติ หรือไม่ หากแตกร้าว-ฉีกขาดให้เปลี่ยนทันที
13. ประกอบล้อกลับเข้าที่ นำขาตั้งยกรถ 3 ขาออก