เมื่อใดควรเปลี่ยนโช๊คอัพ


•เปลี่ยนโช๊คอัพ เมื่อพบว่าการยุบตัว-ยืดตัวขณะขับไม่เป็นปกติ


• เปลี่ยนโช๊คอัพ เมื่อมีการรั่วซึมของน้ำมันออกจากกระบอกโช๊คอัพ


• เปลี่ยนโช๊คอัพ เมื่อมีเสียงดังที่โช๊คอัพ


• เปลี่ยนโช๊คอัพ เมื่อโครงสร้างเสียรูป เป็นผลให้การทำงานผิดปกติหน้าที่การทำงานของโช๊คอัพ


โช๊คอัพเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญของระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ โช๊คอัพไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก แต่เป็นตัวหน่วงการเต้นของล้อ เพื่อให้ล้อสัมผัสกับพื้นถนนขณะรถวิ่งตลอดเวลา ควรหลีกเลี่ยงสภาพถนนที่มีสภาพไม่ดี การขับรถตกหลุมแรงๆ หรือขับด้วยความเร็วผ่านลูกระนาด จะทำให้อายุการใช้งานของโช๊คอัพสั้นลงอายุการใช้งานของโช้คอัพ


อายุการใช้งานของโช้คอัพขึ้นอยู่กับ การใช้งานและวิธีการติดตั้งที่สมบูรณ์และถูกต้อง โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 50,000-100,000 กิโลเมตร หรือ 3 ปีประเภทของโช๊คอัพ
แบ่งตามประเภท ดังนี้


• โช๊คอัพน้ำมัน จะบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก เป็นตัวกลางในการทำงานเพียงอย่างเดียว


• โช๊คอัพแก๊ส จะบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก และแก๊สไนโตรเจนเข้าไปภายในกระบอกโช๊คอัพวิธีตรวจสอบการชำรุดของโช้คอัพ1. การสังเกตจากสภาพภายนอก เช่น สังเกตการรั่วซึมของน้ำมันออกจากกระบอกโช๊คอัพ, สังเกตจากสภาพการสึกของดอกยาง, สังเกตอาการที่รู้สึกจากการขับที่ ไม่นิ่มนวล หรือมีอาการโคลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโช้คอัพ เป็นต้น2. การตรวจสอบการทำงานของโช๊คอัพ โดยการจอดรถยนต์นิ่งๆ ใช้น้ำหนักตัวคนขย่มลงบนตัวถังรถ ที่โช๊คอัพด้านที่ต้องการตรวจสอบ ขย่มลงไปประมาณ 5 ครั้งและปล่อย **ถ้าตัวรถขยับขึ้นลงต่ออีกแค่ 1-3 ครั้ง แสดงว่าโช๊คอัพปกติ **แต่ถ้าตัวรถขยับขึ้นลงมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป แสดงว่า โช้คอัพเสื่อมสภาพแล้ว **แต่หากไม่สามารถขย่มรถลงได้เลย เรียกว่า โช๊คอัพตาย ไม่สามารถยุบตัวได้ตามปกติข้อแนะนำเมื่อเปลี่ยนโช๊คอัพ


หลังการติดตั้งโช้คอัพใหม่ๆ ควรขับรถบนทางเรียบประมาณ 300-500 กิโลเมตรก่อน เพื่อเป็นการวอร์มโช๊คอัพ และหลังการติดตั้งโช้คอัพใหม่ต้องตรวจสอบปรับตั้งศูนย์ล้อด้วยทุกครั้ง


สำหรับการเลือกใช้โช้คอัพ ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยตามการใช้งาน ความเหมาะสมกับการใช้งาน เพราะการเลือกใช้โช๊คอัพที่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลในการขับขี่มาก จะมีผลทำให้การยึดเกาะถนนอาจลดน้อยลง