เมื่อใดควรเปลี่ยนหัวเพลาขับ• เปลี่ยนหัวเพลาขับ เมื่อพบว่า ชุดลูกปืนภายในหัวเพลาเกิดระยะหลวม และมีเสียงดัง• เปลี่ยนหัวเพลาขับ เมื่อยางหุ้มเพลาฉีกขาด และเกิดสนิทที่ชุดลูกปืนในหัวเพลามากอายุการใช้งานของหัวเพลาขับ


โดยตามสภาพการใช้งานปกติ หัวเพลาขับอาจมีอายุการใช้งานยาวนานมาก หรือมากกว่า 100,000 กิโลเมตร โดยขึ้นอยู่กับ การใช้งาน เช่น ใช้งานในเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ, การบรรทุกหนัก, เกิดการสึกหรอของลูกปืนอันเนื่องมาจากยางหุ้มเพลาฉีกขาดเป็นระยะเวลานาน และอาจเกิดจากการถอด-ใส่หัวเพลาขับที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
การเปลี่ยนหัวเพลาขับ (กรณีเปลี่ยนหัวเพลาขับ ล้อหน้า)


1. ใช้แม่แรงตะเข้ยกด้านหน้ารถยนต์ให้ลอยขึ้นจากพื้นในระดับความสูงที่สามารถปฎิบัติงานได้


2. ถอดล้อออก ถอดคาลิเปอร์เบรค และผ้าเบรคออก


3. ถอดฝาปิดโบลท์ปลายหัวเพลาที่ดุมล้อออก (ถ้ามี) ถอดโบลท์หัวเพลาออก โดยใช้บ๊อกซ์ลม ใช้ค้อนตอกปลายหัวเพลาขับให้คลายความแน่นกับลูกปืนล้อ


4. ถอดจุดยึดชุดคอม้าของดุมล้อออก (สามารถถอดจุดยึดคอม้าด้านบน หรือด้านล่าง ก็ได้ ตามความสะดวกในการถอดของรถแต่ละรุ่น) เพื่อให้สามารถถ่างชุดคอม้าดุมล้อออก และถอดหัวเพลาขับออกได้


5. เมื่อถอดปลายหัวเพลาออกจากชุดดุมล้อได้แล้ว ใช้ไขควงแบน หรือเครื่องมืองัดหัวเพลาขับด้านใน ออกจากเกียร์ และนำชุดเพลาขับทั้งเส้น ออก


6. ถอดยางหุ้มเพลาออก และดำเนินการถอดหัวเพลาขับ


- การถอดหัวเพลาขับด้านใน สามารถสไลด์เสื้อหัวเพลาออกได้เลย และถอดแหวนล๊อคที่แกนเพลาขับออก เพื่อถอดแกนในลูกปืนหัวเพลา (แกนสามแฉก) ออกจากแกนเพลาขับ

- การถอดหัวเพลาขับด้านนอก ไม่ สามารถสไลด์เสื้อหัวเพลาออกได้ จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการกดหัวเพลาขับออกจากแกนเพลาขับ หรือถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษในการถอด จะต้องใช้ค้อนตอกหัวเพลาออกจากแกนเพลาขับ เนื่องจากหัวเพลาด้านนอก ไม่ สามารถแยกลูกปืนออกมาได้แบบหัวเพลาด้านใน ซึ่งการใช้ค้อนในการตอกหัวเพลาออก อาจสร้างความเสียหายให้กับหัวเพลา หรือแกนเพลาขับได้


7. การติดตั้งหัวเพลาขับ ให้รอยเหล็กรัดเล็ก และยางหุ้มเพลา เข้าไปที่แกนเพลาขับก่อน


- การติดตั้งหัวเพลาขับด้านใน ให้ใส่แกนในลูกปืนหัวเพลา (แกนสามแฉก) และใส่แหวนล๊อคกับแกนเพลาขับ ใส่ลูกปืน 3 ตับ เข้าที่แกนของแกนในลูกปืนหัวเพลา ติดตั้งเสื้อหัวเพลา และบีบจารบีเข้าไปในหัวเพลา (จารบีให้มาในชุดหัวเพลาขับ) ใส่ยางหุ้มเพลาเข้าที่ และใส่เหล็กรัดเล็ก-ใหญ่ยางหุ้มเพลาขับ บีบให้แน่น


- การติดตั้งหัวเพลาขับด้านนอก ดำเนินการเปลี่ยนแหวนล๊อคที่ปลายแกนเพลาขับ ติดตั้งหัวเพลาเข้าที่แกนเพลาขับ โดยใช้เครื่องมือกดหัวเพลา หรือแทนอัดไฮดรอลิค ในการกดหัวเพลาเข้ากับแกนเพลาขับ และบีบจารบีเข้าไปในหัวเพลา (จารบีให้มาในชุดหัวเพลาขับ) ใส่ยางหุ้มเพลาเข้าที่ และใส่เหล็กรัดเล็ก-ใหญ่ยางหุ้มเพลาขับ บีบให้แน่น


8. ก่อนประกอบชุดเพลาขับกลับเข้ากับเกียร์ ควรตรวจสอบ หรือเปลี่ยนใหม่ แหวนล๊อคที่ปลายหัวเพลาขับใน


9. ประกอบชุดเพลาขับเข้าที่ และดำเนินการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยย้อนกลับจากขั้นตอนการถอดให้เรียบร้อย (ข้อที่ 4 ไป 1)


**
หมายเหตุ
การถอดใส่เพลาขับ จะต้องดำเนินการเช็คปรับตั้งศูนย์ล้อทุกครั้ง