ระบบช่วงล่างรถยนต์ มีผลกับมุมของล้ออย่างไร
        ระบบช่วงล่างรถยนต์ หรือ ระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์


มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการขับขี่อย่างมาก หากชิ้นส่วนช่วงล่างอยู่ในสภาพชำรุด-หลวม เช่น บูชยางปีกนกบน หรือล่าง ฉีกขาด, ลูกปืนล้อ หลวม, ลูกหมากปีกนกบน-ล่าง หลวม, ลูกหมากคันชัก/คันส่ง หลวม, โช๊คอัพทำงานไม่ปกติ เป็นต้น


          ความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้ล้อนั้นๆ มีค่าองศาของมุมล้อไม่ตรงตามที่ได้ปรับตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดอาการผิดปกติขณะขับขี่ เช่น เกิดเสียงดังจากช่วงล่างที่หลวม, รถมีอาการกินซ้าย-กินขวา, รถมีอาการโคลงผิดปกติ ไม่เกาะถนน, พวงมาลัยมีระยะฟรีมากผิดปกติ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบช่วงล่างอย่างสม่ำเสมอ


           โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลูกหมากคันชัก/คันส่ง” ของระบบบังคับเลี้ยว หากเกิดการหลวม จะทำให้ มุม Toe-in, Toe-out ของล้อหน้าผิดปกติ และมีอาการผิดปกติกับการขับขี่ได้อย่างชัดเจนมาก เช่น พวงมาลัยไม่ตรงขณะขับทางตรง, รถมีอาการกินซ้าย หรือกินขวา เป็นต้นวิธีตรวจสอบการหลวมของลูกหมากคันชัก/คันส่ง          ควรตรวจสอบประจำทุกๆ ระยะ 5,000-10,000 กม. ยกรถขึ้นให้ล้อหน้า 2 ข้าง ลอยจากพื้น (ใช้แม่แรงตะเข้ยก หรือใช้ลิฟท์ยกรถยก ก็ได้) ใช้มือทั้งสองจับที่แก้มยางของล้อ มือหนึ่งที่ตำแน่ง 9 นาฬิกา และอีกมือหนึ่งที่ 3 นาฬิกา ออกแรงผลักสลับกันซ้าย และขวา เพื่อตรวจสอบการหลวมของลูกหมากคันชัก/คันส่ง**เมื่อเปลี่ยนลูกหมากคันชัก/คันส่งใหม่ ต้องทำการปรับตั้งศูนย์ล้อหน้าทุกครั้ง


เครดิตรูปจาก www.autospinn.com ครับ https://www.autospinn.com/2019/10/jet-ball-joints-74896