เมื่อใดควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง “ทุกครั้ง” ที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เมื่อครบระยะการเปลี่ยน ตามสเปคของกรองน้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้นๆ
• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เมื่อพบว่า รูปทรงภายนอกของกรองน้ำมันเครื่อง บุบ, บวม, เสียรูป ฯลฯ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

หน้าที่การทำงานของไส้กรองน้ำมันเครื่อง
    ไส้กรองน้ำมันเครื่อง มีหน้าที่ ดักจับสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่กับน้ำมันเครื่องภายในเครื่องยนต์ เช่น ฝุ่นผง, เขม่าจากการเผาไหม้, และเศษโลหะเล็กๆ จากการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ โดยน้ำมันเครื่องที่ไหลเวียนภายในเครื่องยนต์จะชะล้างนำพาเศษสิ่งสกปรกเหล่านี้ ให้ไหลผ่านกรองน้ำมันเครื่อง เพื่อให้กรองน้ำมันเครื่องทำหน้าที่ดักจับเศษสิ่งสกปรกไว้ที่กรองน้ำมันเครื่อง ไม่ให้เศษสิ่งสกปรกไหลกลับเข้าไปทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อีก
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก คือ การเลือกใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    - กรองน้ำมันเครื่อง ที่ใช้กระดาษกรองที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมาตรฐานในการพับกระดาษกรอง เพื่อประสิทธิภาพการกรอง โดยกระดาษกรองจะไม่เปื่อยยุ่ยก่อนครบระยะการเปลี่ยน และมีอายุการใช้งานได้ตามสเปคที่กำหนดไว้จริง
    - กรองน้ำมันเครื่อง ที่มี เซฟตี้ วาล์ว (Safety Valve) เพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหายจากการขาดน้ำมันไปหล่อเลี้ยง จากปัญหากรณี “ไส้กรองอุดตัน” หรือ น้ำมันไหลผ่านไม่ทัน วาล์วจะเปิดให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านได้โดยตรง โดยที่ไม่ผ่านกระดาษกรอง
      **ดังเช่น กรองน้ำมันเครื่อง BC (Black Clubs) ที่มีมาตรฐานดีเยี่ยมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีซีลยางป้องกันน้ำมันไม่ให้ไหลย้อนกลับออกจากกรองน้ำมันเครื่องหลังดับเครื่องยนต์แล้วด้วย เพื่อให้ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์จะมีน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเครื่องยนต์จะสึกหรอมากในช่วงเริ่มติดเครื่องยนต์ครั้งแรก หลังดับเครื่องยนต์ไปแล้วเป็นระยะเวลานานๆ

อายุการใช้งานของไส้กรองน้ำมันเครื่อง BC (Black Clubs)
กรองน้ำมันเครื่อง BC มาตรฐานตาม OEM มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 กิโลเมตร เพื่อสามารถรองรับตามระยะการเปลี่ยนของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% (Fully synthetic) ได้ ซึ่งมีระยะการเปลี่ยนที่ทุกๆ 10,0000 กิโลเมตร โดยไส้กรองยังคงประสิทธิภาพการกรองได้อย่างต่อเนื่องจนถึงระยะการเปลี่ยนที่ 10,000 กิโลเมตร

การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

      ใช้แม่แรงตะเข้ยกรถยนต์ให้ลอยขึ้นจากพื้นในระดับความสูงที่สามารถปฎิบัติงานได้ และใช้ขาตั้งยกรถ 3 ขา รองที่จุดยกใต้ท้องรถทั้ง 2 ข้าง เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง (เพื่อช่วยให้น้ำมันที่ถ่ายออกไหลได้สะดวกรวดเร็ว) นำถาดรองถ่ายน้ำมันมารองใต้บริเวณสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง ถอดสกรูถ่ายน้ำมันฯ ปล่อยให้น้ำมันไหลลงถาดรองถ่ายจนหมด เปลี่ยนแหวนสกรูถ่ายใหม่ ใส่สกรูถ่ายกลับขันให้แน่น ถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องโดยใช้ตัวถอดไส้กรอง เช็ดทำความสะอาดหน้าแปลนยึดไส้กรองน้ำมันฯ ที่เครื่องยนต์ ใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่ *โดยก่อนการใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องให้ตรวจสอบโอริงของไส้กรองฯ ให้อยู่ในร่องยึด และไม่มีสิ่งสกปรกที่โอริง (ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการรั่วซึมหลังติดตั้ง และใช้งานภายหลังได้) ใช้น้ำมันเครื่องทาเล็กน้อยที่โอริงโดยรอบ (เพื่อป้องกันการฉีกขาดจากการเสียดสีขณะขันเข้า) ขันไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้าด้วยมือให้แน่น (ควรทำความสะอาดมือ และไส้กรอง ไม่ให้ลื่นขณะขันเข้า เพื่อสามารถขันเข้าได้แน่น) เติมน้ำมันเครื่องใหม่ตามปริมาณของสเปคเครื่องยนต์ ปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง สตาร์ทเครื่องยนต์ติดเครื่องประมาณ 5-10 วินาที แล้วดับเครื่อง เช็ค-เติมระดับน้ำมันเครื่องที่เหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง นำรถลงจากขาตั้งยกรถ 3 ขา จดบันทึกระยะทาง-วันที่ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง