เมื่อใดควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์ (Cabin Air Filter)
• เปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์ เมื่อพบว่ามีสิ่งสกปรกอุดตันฝังแน่น ทำให้แรงลมระบบแอร์รถยนต์ไม่เป็นปกติ
• เปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์ เมื่อพบว่ากระดาษไส้กรองฯ เปียกน้ำ หรือของเหลวใดๆ เป็นผลให้อากาศไหลผ่านไม่สะดวก หรือไม่สามารถไหลผ่านได้
• เปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์ เมื่อโครงสร้างเสียรูปทรง เป็นผลให้ไม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ตามปกติ

หน้าที่การทำงานของไส้กรองแอร์รถยนต์ (Cabin Air Filter)
       ไส้กรองแอร์รถยนต์ มีหน้าที่ กรองฝุ่นละอองสิ่งสกปรกของอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์ เพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ระบบแอร์รถยนต์ เป็นการลด และป้องกันสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปสะสมอยู่ในตู้แอร์รถยนต์ นั้นก็คือ แผงคอยล์เย็น (Evaporator) ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานของ คอยล์เย็น (Evaporator) ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพราะหากคอยล์เย็นรั่ว หรือสิ่งสกปรกอุดตันฝังแน่นที่คอยล์เย็นมากๆ จะไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องเปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่ ซึ่งก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนที่ค่อนข้างสูงมาก
*โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การเลือกใช้ไส้กรองแอร์รถยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพการกรองสิ่งสกปรก และฝุ่นละอองเล็กๆ ได้ดี แต่ไม่ส่งผลทำให้แรงลมของแอร์เบาเกินไป

อายุการใช้งานของไส้กรองแอร์รถยนต์ (Cabin Air Filter)
      อายุการใช้งานของไส้กรองแอร์รถยนต์ โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของฝุ่นละอองของอากาศภายในห้องโดยสารของรถยนต์แต่ละคันด้วย

ประเภทของไส้กรองแอร์รถยนต์ (Cabin Air Filter)

แบ่งตามประเภท ดังนี้ • ไส้กรองแอร์รถยนต์ แบบกระดาษมาตรฐาน เป็นกระดาษตามมาตรฐานกรองสิ่งสกปรก และฝุ่นละอองเท่านั้น
• ไส้กรองแอร์รถยนต์ แบบกระดาษคาร์บอน ซึ่งจะช่วยกรองสิ่งสกปรก-ฝุ่นละออง และดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วย

ข้อแนะนำในการเปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์ (Cabin Air Filter)
       เมื่อพบอาการลมแอร์ออกน้อยลงจากปกติ และตรวจเช็คไส้กรองแอร์ มีสิ่งสกปรกสะสมหนาแน่น อุดตัน และมีอายุการใช้งานอยู่ในระยะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ใหม่ทันที โดยในขั้นตอนการใส่ต้องให้แน่ใจว่า ได้ใส่ไส้กรองแอร์ด้านที่ถูกต้อง ตามการไหลของอากาศผ่านไส้กรองแอร์แล้ว เพราะไส้กรองแอร์มาตรฐาน จะมีลูกศรบอกทิศทางการไหลผ่านของอากาศไว้ด้วย เพื่อประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองที่ดีที่สุด
**ไม่แนะนำให้ใช้ลมที่มีความแรง เป่าทำความสะอาดไส้กรองแอร์ เพราะลมที่มีความแรง จะทำให้กระดาษไส้กรองแอร์ เกิดช่องว่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นผลให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองลดลง **และไม่แนะนำให้ล้างทำความสะอาดไส้กรองแอร์ด้วยของเหลวทุกชนิด เพราะจะทำให้กระดาษกรองยุบตัว มีความหนาแน่นมากขึ้น และจะทำให้การเรียงตัวของกระดาษกรองไม่เป็นไปตามมาตฐานเดิม ซึ่งจะเป็นผลให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองลดลง