เมื่อใดควรเปลี่ยนกระบอกเบรค
• เปลี่ยนกระบอกเบรค เมื่อพบว่า มีน้ำมันเบรครั่วซึมที่กระบอกเบรค
• เปลี่ยนกระบอกเบรค เมื่อพบว่า ลูกสูบกระบอกเบรคติดขัด
• เปลี่ยนกระบอกเบรค เมื่อพบว่า ยางกันฝุ่นกระบอกเบรคฉีกขาด หรือเสียรูปไม่อยู่ในตำแหน่งปกติ

อายุการใช้งานของกระบอกเบรค
กระบอกเบรค มีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น
• การบรรทุกหนัก-เบรคบ่อย ทำให้ก้ามเบรค-จานดรัมเบรคมีอุณหภูมิสูงมาก
• ขับด้วยความเร็วสูง และมีการเบรคบ่อยๆ ทำให้ก้ามเบรค-จานดรัมเบรคมีอุณหภูมิสูงมาก
• น้ำมันเบรคหมดสภาพ ทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเบรคสูงผิดปกติ และเกิดการขยายตัวของน้ำมันเบรค เป็นต้น
สาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลทำให้ซีลยางของกระบอกเบรคเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ และเกิดการรั่วซึมของน้ำมันเบรคที่กระบอกเบรคในที่สุด

การเปลี่ยนกระบอกเบรค ที่ดรัมเบรคหลัง
1. ใช้แม่แรงตะเข้ยกด้านหลังรถยนต์ให้ลอยขึ้นจากพื้นในระดับความสูงที่สามารถปฎิบัติงานได้ นำขาตั้งรถยนต์ 3 ขา รองใต้รถแทนแม่แรงตะเข้
2. ถอดล้อออก ปรับลดระยะเบรคมือ ถอดจานดรัมเบรคออก
3. ถอดชุดก้ามเบรคออก ล้างทำความสะอาดชุดดรัมเบรค
4. เปลี่ยนกระบอกเบรค
5. ประกอบชุดก้ามเบรค, หล่อลื่นจุดขยับต่างๆ ของก้ามเบรคด้วยจารบี
6. ประกอบจานดรัมเบรค ปรับตั้งระยะเบรคมือ
7. ไล่ลมเบรค ที่หัวไล่ลมของกระบอกเบรค เช็คระดับน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันเบรค
8. ประกอบล้อ นำรถลงพื้น และทดสอบระบบเบรค
**หมายเหตุ ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรคทั้งระบบ ทุกๆ 1 ปี โดยเลือกใช้น้ำมันเบรคเบอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน