"บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จำกัด ได้ทำการ เปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ ของสินค้าNGK G-POWER ทางบริษัทไทยยางอินเตอร์โอโต้เทรด จำกัด จะเริ่มจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ตั้ง แต่ วันที่ 1/6/58 เป็นต้นไป ทางบริษัทไทยยางฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น กับหัวเทียนที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไทยยางฯ โปรดซื้อหัวเทียน กับ ตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หรือ ร้านค้าที่น่าเชื่อถือ เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-2258060-4"